Vi på Vitec - Patric Klintfors

Varje månad introducerar vi en av våra kollegor på Vitec Bygg & Fastighet.

Hej, vem är du?

Jag har passerat 50 med lite marginal. Har ett av två barn hemma. Den äldsta flyttade hemifrån för snart två år sedan för att studera vid Linköpings Universitet. Fritiden äts upp till stor del av dotterns elitsatsning inom dressyrridning. Har själv ingen tidigare erfarenhet av ridsport utan passade nog bättre in på en fotbollsplan, om inte annat som tränare till sonens fotbollslag. Men nu, efter 15 år och ett antal olika hästar/ponnyer så känns det i alla fall som om jag är kvalificerad nog att få köra och ta hand om familjens ögonsten, ett 14 årigt Fux-sto med lika mycket vilja och temperament som ryttarinnan själv. Fast frågar ni dottern så skulle hon nog ha en hel del åsikter om mina kunskaper. Men det är det som är så roligt, det finns alltid något nytt att lära sig.

Vad gör du på Vitec?

Jag arbetar sen 1 april i år som Senior IT Security Manager, där ägnar jag stor del av min tid till att underhålla och vidareutveckla säkerheten kring vår molntjänst. Men tanken är också att jag ska kunna stötta vår säljavdelning kring säkerhetsfrågor vid till exempel upphandlingar samt kunna bidra i dialogen med våra kunder avseende generellt säkerhetsarbete.

Hur tycker du det är att arbeta på Vitec?

Det bästa om jag bortser från mina arbetsuppgifter är företagskulturen. Avsaknaden av ”prestige” och ”det där har vi testat förut och det går inte” är total. Det är så lätt att man faller tillbaka på gamla ”sanningar” och bortser från att utvecklingen har gått framåt sedan besluten togs. En annan fördel är självklart möjligheten att kunna utvecklas. Själv kommer jag från Vitec IT-Drift där jag ansvarade för koncernens interna IT inklusive vår interna Helpdesk. Ett arbete som bland annat gav mig möjlighet att fördjupa och vidareutveckla mina kunskaper inom IT-säkerhet. Vilket lade grunden till att jag idag kunde flytta över till Bygg och Fastighet för att på heltid kunna arbeta vidare med just dessa frågor. Att jag bytte bolag uppfattades inte på något sätt som negativt, utan jag kände hela tiden under flyttprocessen, ett stöd och uppbackning från så väl tidigare kollegor så som nya. Det är något som jag uppfattar som unikt och känner mig stolt över att få vara en del av.

Vad är roligast med ditt jobb?

Att kunna få vara med och bidra till en säkrare miljö för så väl våra kunder som oss själva.

Vad är mest utmanande?

Lite förenklat kan man säga att IT-säkerhet handlar om att våra IT-system ska vara skyddade och det är lätt att man bara fokuserar på ”hårda värden”, så som brandväggar, lösenordslängder, backuprutiner mm. Men vi får inte glömma bort informationssäkerheten. Hur säkrar vi att informationen är korrekt så att den inte är manipulerad? Hur säkrar vi upp att den alltid finns tillgänglig när den behövs? Hur säkrar vi upp att det endast är behöriga personer som får ta del av informationen? Allt detta kan säkert ses som självklarheter för de som arbetar med säkerhet. Utmaningen som jag ser det är att hitta en balans mellan säkerhetsåtgärderna och användarvänligheten.

Hur ser du på IT-säkerhet i framtiden?

Hotbilden ändras mer eller mindre varje dag. De illvilliga aktörerna finner hela tiden nya sätt att komma åt det som vi vill skydda. Att då förlita sig på ett reaktivt skydd räcker inte. Det behövs ett proaktivt synsätt i säkerhetsarbetet. Målet, eller kanske ska jag säga, visionen, är att alltid ligga steget före. Vad händer i morgon?