Nytt Vinnovaprojekt för minskad elförbrukning

Vitec och Nordic Behaviour Group (NBG) har blivit utvalda av Vinnova och Energimyndigheten att få bidrag för ett projekt inom innovationer för minskad elanvändning. Tillsammans med Laholmshem och Väsbyhem kommer vi att testa lösningar för boende.

Beslutet från Vinnova om att sponsra projektet blir startskottet på ett arbete som syftar till att få ner hyresgästers elförbrukning. Angreppssättet är nytt i den bemärkelsen att vi kommer att fokusera på hyresgästernas beteenden, inte bara på de digitala verktygen. Mina Förbrukningar i Vitec Arena kommer att utvecklas i syfte att hjälpa hyresgästerna att ändra sitt sätt att förbruka el. Laholmshem och Väsbyhem kommer att medverka och bidra med hyresgäster att intervjua men också testa lösningen på. Nordic Behaviour Group (NBG) är experter på tillämpad beteendevetenskap och kommer att leda projektet. Förväntade resultat är fördjupad förståelse för hyresgästers barriärer och förutsättningar, validerade digitala lösningar och spridning av denna kunskap till alla våra kunder. Projektet kommer att fortgå under 2023 med slutpresentation kommer att vara på VitecDagarna i november 2023.

 

Projektet är ett resultat av arbetet i Fokusgruppen för hållbarhetsansvariga. Gruppen har idag över 20 deltagare som arbetar med hållbarhet på något sätt, tex hållbarhetschef, hållbarhetssamordnare, miljösamordnare, energicontroller, hållbarhetsansvarig, hållbarhetsutvecklare, miljöutvecklare eller miljö- och energiingenjör. Målet med gruppen är att aktivt arbeta med hållbarhet så att vi alla når målen för 2030.

Är du intresserad av att veta mer om Fokusgruppen för hållbarhetsansvariga läs mer här. Där hittar du också hur du anmäler dig.