Vitec Energiuppföljning viktig del i Amastens hållbarhetsprojekt

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i tillväxtorter. De är kund till Vitec sedan tidigare men har nyligen skrivit avtal för produkten Vitec Energiuppföljning som en del av sitt hållbarhetsprojekt Energijakten. Energijakten initierades av Amasten i våras och syftet är att systematiskt kartlägga och hitta möjliga åtgärder för energibesparing i fastighetsbeståndet.

Mörkblått lägenhetshus med balkonger bredvid orange lägenhetshus.

Amasten äger och förvaltar främst hyresbostäder, men även lokaler och kontor, över hela landet. De är sedan tidigare kund till Vitec och har nyligen kompletterat sin produktportfölj med Vitec Energiuppföljning. Vitec Energiuppföljning blir en viktig del i Amastens arbete med sitt nya hållbarhetsprojekt Energijakten, som är en del i bolagets hållbarhetssatsning.
”Beslutet att starta upp projektet grundades i att bolaget avvecklat en energistyrlösning som inte hade fungerat helt optimalt. Dåvarande uppföljning av energiförbrukningen genomfördes helt manuellt” berättar Magnus Jägre, som är IT-/Hållbarhetschef på Amasten. ”Vi ville satsa på hållbarhet och beslutade därför att vi måste ta en aktiv roll i att minska vårt avtryck på miljön, där energi är en stor faktor som går att påverka”.

 Energijakten är ett långsiktigt projekt som löper under en femårsperiod. Under år 1 ligger fokus på att digitalisera energianvändningen, och det är här Vitec Energiuppföljning kommer in i bilden. ”Vitec Energiuppföljning ger oss ett enhetligt sätt att visualisera mål, utfall och statistik att diskutera framtida åtgärder på ett strukturerat sätt” säger Magnus. ”Med systemet kommer vi att, på ett enkelt och överskådligt sätt, kunna följa vår energianvändning under tid – en förutsättning för att kunna följa upp målet att minska energiförbrukningen med 20% till 2023”.

Att valet föll på just Vitec som leverantör var ett resultat av en utvärdering som Amasten gjorde av de ledande verktygen på marknaden, berättar Magnus. Utfallet av denna utvärdering blev att Vitec Energiuppföljning var det verktyg som snabbast kunde ge Amasten de resultat som de strävade efter. Att dessutom använda sig av en och samma leverantör ser Magnus som något mycket positivt. ”Fördelen är integreringen med fastighetsdata som inte behöver föras över mellan olika system. Förändringar i fastighetsportföljen går smidigt att uppdatera, vilket är viktigt för oss som är så transaktionsintensiva”.

Magnus ser, tillsammans med sina kollegor på Amasten, fram emot att komma igång med nya programmet Vitec Energiuppföljning. ”Den största skillnaden blir datakvalitén och möjligheterna att kunna jämföra fastigheter, fastighetstyper, områden och utfall. Det kommer att bli en viktig del i både det kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsarbete som Amasten gör” avslutar Magnus.Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec