Vitec etablerar branschstandard med digitala lösningar för intelligent fastighetsförvaltning

PRESSMEDDELANDE: Sensorer som känner av vattenläckage, fulla sopkärl eller dörrar som står öppna. Det är bara några exempel på hur digitalisering effektiviserar och erbjuder ett modernt arbetssätt inom fastighetsbranschen. Vitec gör det möjligt för fastighetsbolag att integrera nya digitala lösningar i sina befintliga system.

Ljusa lägenhetshus med stora balkonger och gräsmatta runt om

Vitec Bygg & Fastighet, ett företag inom Vitec-koncernen, genomför nu ett innovativt digitaliseringsprojekt tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg. Utplacerade sensorer i fastigheterna kan känna av vattenläckage, fulla sopkärl, öppna dörrar eller temperaturförändringar. Via en app i mobilen kan bovärden omedelbart få uppdateringar om vad som behöver åtgärdas eller skötas om i fastigheterna.

– Vi har kunnat visa att arbetstiden minskar eftersom avvikelser rapporteras in automatiskt och om vi fångar upp ett litet fel innan det utvecklats till ett allvarligt problem kan vi spara hundratusentals kronor. Samarbetet är ett led i digitaliseringen av vår verksamhet och det ger oss stora möjligheter att lära och påverka utvecklingen, säger Magnus Löfgren, chef digitalisering på Förvaltaren.

Vitec Bygg & Fastighet är initiativtagare till den Framtidsgrupp som ligger bakom samarbetsprojektet och som startade hösten 2018 för att bidra till digitalisering och innovation inom fastighetsbranschen. Medlemmarna är stora och små bostadsbolag som tillsammans har över 100 000 hyreslägenheter i Sverige.

– Detta är intressant för många eftersom vi automatiserar hela flödet och bovärdarna kan fortsätta att använda samma mobila app som de arbetar i idag, säger Kristofer Olsson, produktstrateg på Vitec Bygg & Fastighet.

Appen är en del av Vitecs fastighetssystem och sensorerna i Förvaltarens fastigheter kommunicerar med ett IoT-system från Sensative via det trådlösa LoRa-nätet i Sundbybergs Stadsnät. Kommunikationen med Vitecs fastighetssystem sker via FastAPI, fastighetsbranschens standardiserade API, vilket öppnar upp för fler samarbeten med liknande lösningar. Framtiden ser ljus ut eftersom den nya lösningen går att integrera i befintliga fastighetssystem. Inom kort kommer den att erbjudas till samtliga Bygg & Fastighets kunder. 

– Samarbetet med Förvaltaren är ett konkret exempel på hur vi med våra system arbetar för att effektivisera fastighetsbolagens verksamheter och processer genom innovation och digitalisering, säger Magnus Persson, Vd Vitec Bygg & Fastighet.

För mer information, kontakta

Magnus Persson, Vd Vitec Bygg & Fastighet, mob. +46 70 796 35 13
Kristofer Olsson, produktstrateg Vitec Bygg & Fastighet, mob. +46 70 698 04 02