Vitec vinner Trelleborgshems upphandling

Vitec Bygg & Fastighet vinner Trelleborgshems upphandling och kommer att leverera Vitec Hyra, Arena (Mina sidor), Teknisk Förvaltning och Energiuppföljning.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

År 1950 grundades Trelleborgshem med målet om att erbjuda bra bostäder för alla invånare, och det allra första bygget kvarteret Katten står än idag kvar. Bolaget ägs till fullo av Trelleborgs kommun, har cirka 1 300 hyresrätter, 31 000 kvadratmeter lokalyta och är Trelleborgs största hyresvärd. 

Vitec Hyra

Vitec Hyra är vårt system för alla typer av hyresadministration. Här arbetar du enkelt med både bostäder och kommersiella lokaler inhyrt och uthyrt, med eller utan moms. Givetvis hanteras även andra upplåtelseformer som bostadsrätter, tomträtter och arrende.

Vitec Teknisk Förvaltning

Med Vitec Teknisk Förvaltning skapar du en plan som möter fastigheternas behov av drift och underhåll. Här får i möjlighet till funktioner som ärendehantering, besiktning, rondering, kontroller och underhåll via dator, surfplatta eller telefon. Ett heltäckande system för dig som vill ha all funktionalitet i ett användarvänligt och lättanvänt system.

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

Länkar

Trelleborgshem
Fler kundnyheter