Volito Fastigheter väljer Vitec Arena

Volito Fastigheter utökar användandet med Vitec Arena. Sedan tidigare används Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Vitec Online, Vitec Kunskap och Vitec Hyra.

Moderna lägenhetshus i sten och trä, i vitt och brunt

Volito Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Malmöregionen. Verksamheten grundades 1997 och präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer till kunder och partners.

Beståndet omfattar 21 fastigheter, fördelade på kontor, handel och bostäder, med en sammanlagd yta på 92 000 kvadratmeter. Tillsammans med Peab Projektutveckling äger och förvaltas The Point och Quality Hotel View i Hyllie.

Vitec Arena/Mina sidor 

Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Ulrika Vallin, Vitec Bygg & Fastighet
072 532 15 00

Länkar:

Volito Fastigheter>> 
Fler kundnyheter >>