Diskussionsforum: MEPS - nya energikrav

WEBBINARIUM. Den största framtidsfrågan för fastighetsbolag

I mars 2023 fattade EU-parlamentet beslut om ett uppdaterat direktiv för byggnaders energiprestanda som förväntas träda i kraft under hösten. Här finns en nyhet som kan ha stor påverkan på fastighetsbolag i hela Europa: MEPS (Minimum Performance Standards) för byggnader. Regelverket styr vilka byggnader som får hyras ut respektive säljas, och kommer att ha en stor påverkan på framtida fastighetsförvaltning. Under detta diskussionsforum pratar vi om hur dessa krav kommer att påverka företag i fastighetsbranschen. Vad kan reglerna komma att innebära och hur bör fastighetsföretag agera för att möta kraven?

Vi har bjudit in Per-Erik Nilsson, VD på CIT Renergy och koordinator för Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, Belok. Genom sina medlemmar representerar Belok många av Sveriges största lokalfastighetsägare, som tillsammans äger ca 30 % av Sveriges lokalyta. Per-Erik ger sin syn på de allmänna diskussionerna i branschen och hur Beloks medlemmar agerar för att möta kommande krav. Diskussionen öppnas sedan upp för alla deltagare, och det finns möjlighet att reflektera kring hur ni ser på detta och ställa frågor till Per-Erik.

Diskussionsforumet är lämpligt både för de som arbetar i Vitec Energiuppföljning, och de som sitter i ledande position på fastighetsföretag.