Höjd säkerhet med Vitec Identity

Välkommen till ett webbinarium om Vitec Identity. Öppet för alla.

Vitec Identity hanterar inloggning och identifikation av användare. Vitec Identity erbjuder möjligheten att koppla ihop användare och behörigheter till olika klienter med samma användarnamn och lösenord som personalen använder för inloggning på datorn. 

Genom Vitec Identity höjer ni säkerhetsnivån och kan själva styra över krav på MFA, multifaktorautentisering med mera. På detta webbinarium visar vi hur du kommer igång med Vitec Identity och fördelarna med att koppla ihop säkerhetsgrupper i företagets AD, Active Directory med roller i Vitecs system.

Passet leds av Simon Schweitz och Per Fjellner.