Lägenhetshus i vit sten med trähus bakom.

Klimat- och energikicken

Konferensen innehåller frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende.

Syftet med konferensen är att du som arbetar med klimat-, energi- och förvaltningsfrågor i allmännyttan, både strategiskt och praktiskt, ska bli stärkt i ditt arbete och komma hem med inspiration, nya idéer och bekantskaper. Det gör vi genom att lyfta högaktuella frågor, sprida goda exempel, skapa forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Tillbaka till på gång.

Anmäl dig senast 30 september.