PP7 - Leverantörsfakturaflödet

WEBBINARIUM. Genomgång av hela leverantörsfakturaflödet.

Här går vi igenom allt som har med kundfakturering i PP7. Vi börjar med registrering eller inläsning av leverantörsfakturor följt av vyn Inregistrerade Leverantörsfakturor. Sen tittar vi på fastställande, attestrutiner och betalning av leverantörsfakturor. 

Webbinariet är tillgängligt i Vitec Kunskap. Du hittar fler webbinarier här. 

Passet leds av Magnus Lind.