PP7 - Tidregistrering

Registrering av tid, attestering och reseräkning. För dig med Vitec Kunskap.

Här tittar vi på allt som har med tidregistrering i PP7 att göra. Vi börjar med den vanligaste vyn, följt av parametrar som påverkar och sedan går vi in på varianter så som tidrapportering per dag. Vi tittar även på hur det ser ut i mobilen samt på reseräkning och attest av tid samt överföring till lönesystem.

Du hittar fler webbinarier här. 

Webbinariet är tillgängligt i Vitec Kunskap, där du hittar inspelningar av alla tidigare webbinarier.

Passet leds av Magnus Lind.