VE - Förberedelse inför Kostnad, miljö och budgetuppföljning

Förberedelse inför Kostnad, miljö och budgetuppföljning

Webbinariet är tillgängligt i Vitec Kunskap, där du hittar inspelningar av alla tidigare webbinarier. 

Passet leds av Therese Torgé och Yvonne Stabeg.