Man och kvinna tittar på laptopskärm med siffror

Ekonomi för fastighetsbolag

Med Vitecs system stöttas alla ekonomiska processer inom fastighetsbranschen - från prognoser till fakturering, analys och redovisning.

Kontakta försäljning

Vitec Ekonomi

Vitec Ekonomi är vårt ekonomisystem specifikt för fastighetsbranschens utmaningar. Här finns smarta funktioner som stöttar dig både i ditt dagliga arbete och i bokslutsarbetet.

Systemet hanterar lättarbetat verifikationsregistreringar, inläsningar av bokföringsordrar, automatiska avstämningar och digitala attester och mängder av flexibla rapporter, både för rapportering och för analys. Du kan hantera många bolag samtidigt, vilket är en förutsättning i fastighetsbranschen, och systemet innehåller funktioner för bokföring, bokslut, leverantörsreskontra, anläggningsregister och låneadministration. Ekonomisystemet används tillsammans med Vitec Hyra där du har din kundfakturering.

Funktioner i Vitec Ekonomi

Redovisning

Du kan arbeta med verifikationer smidigt och enkelt genom att till exempel läsa in dem från Excel, med möjlighet att koppla dokument till verifikationen. Du kan även arbeta med valfri kontoplan. Bokföring från andra systemstöd (exempelvis Vitec Hyra) sker automatiskt och det finns möjlighet att importera SIE4-filer från andra försystem.

Leverantörsreskontra

Registrera och attestera dina fakturor manuellt, alternativt använd dig av ett externt system för elektronisk fakturahantering via vårt API Ekonomi Services. Betalningar kan skickas direkt till banken och kan ur likviditetssynpunkt attesteras innan filen skapas. Det finns stöd för både LB-filer och ISO-filer (som används i P27).

Bokslutsfunktioner

Du ser direkt på startsidan om det finns differens i kund-, leverantörsreskontran eller bankkontot och du får hjälp med analys av eventuella avvikelser. I bokslutsspecifikationen arbetar du med huvudboken i realtid, vilket leder till att du inte missar sent tillkommande bokningar.

Låneadministration

Låneadministration används för att hantera de lån och pantbrev som kan finnas på respektive fastighet. Du kan arbeta med olika typer av lån i både svensk och utländsk valuta. Du får stöd i såväl planering, simulering, budgetering som den dagliga administrationen av lånen.

Anläggnings- och inventarieredovisning

Stöd för både planmässiga och skattemässiga avskrivningar på inventarier och byggnader.

Vitec Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys är ert gemensamma stöd när det gäller budget och prognos. I systemet kan alla på bolaget arbeta, då det är byggt för både ekonomen och icke-ekonomen.

Analysfunktioner

Vitec Verksamhetsanalys ger dig möjlighet att vrida och vända på era ekonomiska analyser med till exempel:  

  • Hyresintäkter per kvadratmeter
  • Driftskostnader per kvadratmeter
  • Trender och avvikelser
  • Kontraktsimulering
  • Jämförelser mellan områden och tidigare år
  • Rapporter på samtliga kostnadsställen
  • Kvalitetssäkrad redovisning
  • Återkoppling till redovisningen och inskannad fakturabild

Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser, och presenterar sammanställningar på ett överskådligt sätt. Du kan även hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.

Funktionen kontraktssimulering hanterar alla typer av hyresuppräkningar och resultatet kan enkelt exporteras till budgetregister. Du har även möjlighet att simulera vad som händer med de kontrakt som går ut under budgetåret. Med projektuppföljning hanterar du uppföljning av projekt i fastighetsbolag från början till slut.