Man och kvinna tittar på laptopskärm med siffror

Ekonomi för fastighetsbolag

Med Vitecs system stöttas alla ekonomiska processer inom fastighetsbranschen - från prognoser till fakturering, analys och redovisning.

Vitec Ekonomi

Vitec Ekonomi är vårt ekonomisystem specifikt för fastighetsbranschens utmaningar. Här finns smarta funktioner som stöttar dig både i ditt dagliga arbete och i bokslutsarbetet.

Systemet hanterar lättarbetat verifikationsregistreringar, inläsningar av bokföringsordrar, automatiska avstämningar och digitala attester. Du har även mängder av flexibla rapporter, både för rapportering och för analys. Du kan hantera många bolag samtidigt även om de inte hör ihop rent juridiskt, vilket är en förutsättning i fastighetsbranschen, och systemet innehåller funktioner för bokföring, bokslut, leverantörsreskontra, anläggningsregister och låneadministration. Ekonomisystemet används tillsammans med Vitec Hyra där du har din kundfakturering, vilket gör att du har alla dina kunder och administrerar din kundreskontra på ett och samma ställe. Det går även bra att använda Vitec Ekonomi tillsammans med andra fastighetssystem. 

Funktioner i Vitec Ekonomi

Redovisning

Du kan arbeta med verifikationer smidigt och enkelt genom att till exempel läsa in dem från Excel, med möjlighet att koppla dokument till verifikationen. Du kan även arbeta med valfri kontoplan. Bokföring från andra systemstöd (exempelvis Vitec Hyra) sker automatiskt och det finns möjlighet att importera SIE4-filer från andra försystem.

Leverantörsreskontra

Registrera och attestera dina fakturor manuellt, alternativt använd dig av ett externt system för elektronisk fakturahantering via vårt API Ekonomi Services. Betalningar kan skickas direkt till banken och kan ur likviditetssynpunkt attesteras innan filen skapas. Det finns stöd för både LB-filer och ISO-filer (som är bankernas nya standard).

Bokslutsfunktioner

Du ser direkt på startsidan om det finns differens i kund-, leverantörsreskontran eller bankkontot och du får hjälp med analys av eventuella avvikelser. Du ser också momsdifferenser. I bokslutsspecifikationen, där du specificerar dina balanskonton arbetar du med huvudboken i realtid, vilket leder till att du inte missar sent tillkommande bokningar.

Låneadministration

Låneadministration används för att hantera de lån och pantbrev som kan finnas på respektive fastighet. Du kan arbeta med olika typer av lån i både svensk och utländsk valuta. Du får stöd i såväl planering, simulering, budgetering som den dagliga administrationen av lånen.

Anläggnings- och inventarieredovisning

Stöd för både planmässiga avskrivningar på inventarier och byggnader samt skattemässiga avskrivningar på byggnader med automatisk bokföring av uppskjuten skatt