Hur påverkas din organisation av energikrisen?

Att energipriserna höjdes så kraftigt under hösten 2021 kom överraskande för många. Kriget i Ukraina har förstärkt osäkerheten kring vår energiförsörjning och plötsligt befinner sig energifrågorna i centrum av våra diskussioner. Har din organisation koll inför framtidens energiutmaningar?

Har din organisation koll inför framtidens energiutmaningar?

Höjda energipriser har givetvis en direkt påverkan på ett fastighetsföretags lönsamhet. Men prisutvecklingen har också inneburit ett behov av att omvärdera vilka åtgärder som anses vara lönsamma. Många åtgärder som tidigare har valts bort på grund av sin livscykelkostnad eller återbetalningstid, har plötsligt blivit lönsamma. Det har också blivit viktigare att löpande följa upp att de energieffektiviseringsåtgärder som genomförs, faktiskt ger den effekt som man har räknat med. 

Det är svårt att sia om framtiden, men med vårt energiuppföljningssystem får du överblick på er energiförbrukning, som hjälper er att ta rätt beslut för att nå era energimål.  

I Vitec Energiuppföljning kan du följa upp era energikostnader och ta fram egna framtidsscenarier baserat både på historisk energianvändning och på organisationens egna bedömningar av framtida energipriser. Du kan göra en prognos för framtida energikostnader där flera beräkningar, för olika tänkbara prisscenarier, ger en känslighetsanalys. Beräkningarna kan baseras både på nuvarande energianvändning och framtida energimål. 

Vi visar gärna hur vårt system kan hjälpa dig i era energiutmaningar.