Evolutionsresan

Likt den biologiska evolutionen så utvecklas även våra produkter och blir bättre anpassade efter de miljöer som de används i, samtidigt som nya funktioner uppstår. Funktioner som sedan förändras från en form till en annan över tid.

Stegvis implementering

Under senhösten 2023 kommer molnkunder som har Vitec Hyra och Teknisk Förvaltning erbjudas möjlighet att få tillgång till en helt ny webbapplikation som löpande kommer att fyllas på med nya funktioner. Vår strategi är att jobba med en roll i taget och släppa funktioner kopplade till dessa roller.

Kundtjänstrollen

Först ut är det vi kallar kundtjänstrollen. Det är framförallt för de som arbetar mycket med kundkontakt och med många olika hyresgäster. Exempel på funktioner som kommer i första versionen ser du i den gråa rutan nedanför. Tanken är att en del av personalen arbetar i webbapplikationen medan andra fortsätter arbeta i nuvarande program. Användarna går alltså över successivt.

Funktioner

Det kommer att finnas riktigt bra sökfunktioner, med en snabbsök och en avancerad version där användaren kan bygga och spara sökordningar. Utöver söken finns det även ett dashboard som hjälper till att hålla koll på vad som hänt och vad användaren behöver agera på.

Det finns möjlighet till både enklare (inline) och mer komplex redigering av uppgifter på ärende och kontrakt. Vilket gör det snabbare att arbeta i systemet. Det finns tydlig uppmärkning (badges) för att visa vad som behöver hanteras men också för att användaren direkt ska se status i olika lägen. Listläge finns också där man har möjlighet att hantera mycket information och få en bra överblick på samma gång likt nuvarande system.

Exempel på funktioner för kundtjänstrollen

Kontrakt

Se kontraktsinformation och enklare redigering 

Reskontra

Distribuera fakturakopia, se betalningar och påminnelser 

Ärenden

Skapa och redigera samt kunna se status på befintliga ärenden

Besiktning

Se och boka besiktning 

Personer

Redigera personuppgifter 

Planen framöver

Kunder som var på VitecDagarna 2022 fick möjlighet att se en förhandsvisning. På framtidspassen för Hyra och Teknisk Förvaltning visade vi delar av hur det kommer att se ut.

Under hösten 2022 startades en fokusgrupp med kunder som har möjlighet att komma med input till produkten. Fokusgruppen består av både stora och mindre samt både privata och allmännyttiga företag för att vi ska få en så bra spridning som möjligt på åsikterna.

Under vår och försommar har vi kört pilottester och tagit hand om synpunkter som kommit in efter tester. Vi har också uppdaterat den grafiska profilen.

På denna sida kommer du löpande kunna ta del av information i form av texter, bilder och videos. 

Sidan uppdaterad 2023-08-11

Exempel på hur det kommer att se ut (klicka för större versioner)

Frågor och svar

Nej, det är en renodlad molntjänst.

Nej, det kommer att gå att använda det parallellt med nuvarande produkter

Nej, det ingår i vår molntjänst och man får automatiskt tillgång till motsvarande delar som ni idag betalar för i form av våra befintliga produkter.

Nej.

Jodå, men i ett senare skede när vi lagt till stöd för fler områden och roller som rör övriga produkter.

Inloggning och autentisering kommer att baseras på Vitec Identity för bästa säkerhet och flexibilitet.