System för projektintensiva företag

Vitec PP7 är en komplett lösning för projektintensiva medelstora till stora bolag, som stödjer all hantering från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.

Affärssystem för projekt

Vitec PP7 gör att du får full koll på dina projekt med ätor, arbetsorder och dina servicejobb. Utmärkande för de kunder som kör Vitec PP7 är att de växer. Du har samma siffror överallt i systemet och de hämtas bara från ett ställe.

Rolluppbyggt system

Du ser bara det som din roll behöver se. När du kommer in i Vitec PP7 kan du direkt se lönsamheten i företaget, avdelningen, projekt beroende på vilken roll du har. Du ser direkt vad du har att göra, attestera, fakturera, dokument att godkänna med mera. Programmet håller rätt på allt som VD, avdelningschef, projektledare, administratör eller medarbetare behöver komma ihåg.

Projektledaren i fokus

Vitec PP7 sätter projektledaren i fokus med ett tydligt uppdrag: Att så effektivt och som möjligt driva projektet i hamn med bibehållen kvalitet och lönsamhet.

Funktioner

Översikt

Jämför kalkyl, budget, prognoser och utfall direkt på den nivå du valt.

Allt i fickan

Använd mobila appar för både för projektledare och medarbetare.

Dokumentarkiv

Få tillgång till alla dokument direkt där de hör hemma. Du kan använda mallar för exempelvis offerter, avtal och beställningar. Det är enkelt dra in dokument till projekt, arbetsorder, anläggning, kund, leverantör och så vidare.

Resurser

Resursplanera som gör det lätt att se vilka resurser som finns till hands för olika typer av jobb. Du kan enkelt göra nya planer och lägga ut arbetsorder, allt i en användarvänlig plattform.

Flödesschema

Planera dina projekt med Gantt-diagram, som hämtar och sparar direkt i Vitec PP7-databasen.

Modernt system

Se resultatet för ditt ansvarsområde direkt, i ett totalt integrerat system som ger samma värden överallt och uppdatering sker direkt.

Ekonomi

Vitec PP7 har även ett heltäckande ekonomisystem inbyggt.