Öka tryggheten i dina fastigheter

I många bostadsområden ökar känslan av otrygghet bland hyresgäster. Vi går igenom relevanta åtgärder som du som hyresvärd kan vidta för att öka tryggheten i fastigheten. Vi kommer även att beröra vilka skyldigheter du som hyresvärd har att agera om det framkommer att det pågår brottslig verksamhet i fastigheten eller andra allvarliga störningar som påverkar hyresgästernas boendemiljö.

Föreläsare: Fastighetsägarna