Kan beteendeinsikter minska hyresgästers elanvändning?

Att minska människors energianvändning handlar om att förändra beteenden. Med finansiering från Vinnova och Energimyndigheten har Nordic Behaviour Group tillsammans med Vitec, Väsbyhem och Laholmshem tillämpat beteendevetenskapliga metoder med målet att få hyresgäster att minska sin el- och varmvattenanvändning i hemmet.

Under ett halvårs tid har aktörerna samarbetat för att utveckla, lansera och utvärdera forskningsbaserade lösningar i digitala gränssnitt. Två olika beteendeförändrande insatser har lanserats med olika mål. En insats syftade till att få hyresgäster att ta kortare duschen, den andra insatsen på att få hyresgäster att hängtorka sin tvätt i stället för att torktumla.

Projektet har tillämpat det internationellt erkända ramverket Behaviour Change Wheel i utvecklingen av insatserna. Detta gör projektet och dess insatser unika i Sverige, då ramverket inte tillämpats tidigare för energianvändning bland hyresgäster.

Under detta pass kommer Nordic Behaviour Group att presentera projektets bakgrund, metoder, resultat och viktiga lärdomar.

Föreläsare: Niklas Laninge, psykolog och VD för Nordic Behaviour Group