Klimatpåverkan från ett bostadsföretags hela värdekedja

Det brukar sägas att ungefär en femtedel av Sveriges klimatpåverkan är kopplad till bygg och fastighetssektorn. Att som fastighetsföretag prioritera kring sina utsläpp kan däremot kännas överväldigande. Detta föredrag redovisar resultatet från projektet ”Scope 3 för bostadsföretag: Vägledning för beräkning och rapportering av klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol”.

Vi kommer gå in på hur man som bostadsföretag kan prioriteringar i klimatarbetet, både gällande åtgärder och rapportering, men även skapa förståelse för hela värdekedjans klimatpåverkan och lägga grunden för vetenskapliga klimatmål.

Föreläsare: Frida Görman, Civilingenjör miljö och energisystem, Hållbart samhälle – Stadsbyggnad,
IVL Svenska Miljöinstitutet