Hållbar digitalisering

Digitalisering och hållbarhet är de två största megatrenderna som berör fastighetsförvaltning mest just nu. Men hur långt har vi kommit med digitalisering? Och vad driver oss i vårt hållbarhetsarbete? Välkommen att höra på hur Vitecs användare och kunder ser på användningen av fastighetssystem i sina verksamheter och hur "tempen" är just nu kring hur man möter dessa megatrender.

 

Föreläsare: Kristofer Olsson, Mikael Georgsson, Vitec