Hållbarhets- och klimatrapportering i Vitec Energiuppföljning

I takt med att kraven för hållbarhets- och klimatrapportering ökar, hamnar frågan om hur Vitec Energiuppföljning kan bistå med att automatisera arbetet i fokus. Från att tidigare ha varit slutstation för analys, ökar nu behoven av att kunna skicka beräknad energidata direkt vidare till andra system. Under detta pass tittar vi närmare på vad som redan stöds i systemet och hur det fungerar. Dessutom går vi igenom vad Vitec utvecklat under året för att ytterligare förbättra detta arbete.