Hållbart underhåll i Teknisk Förvaltning

Vilka siffror kan man få ut från TF i sitt hållbarhetsarbete och vad vill man få ut? Vi både kollar vad man kan arbeta med idag och vad ni som kunder önskar få ut för framtiden.