Höjd säkerhet med Vitec Identity

Vitec Identity hanterar inloggning och identifikation av användare. Vitec Identity erbjuder möjligheten att koppla ihop användare och behörigheter till olika klienter med samma användarnamn och lösenord som personalen använder för inloggning på datorn. Genom Vitec Identity höjer ni säkerhetsnivån och kan själva styra över krav på MFA, multifaktorautentisering med mera. På dessa pass visar vi hur du kommer igång med Vitec Identity och fördelarna med att koppla ihop säkerhetsgrupper i företagets AD, Active Directory med roller i Vitecs system.