Kundcase - Bostaden Umeå digitaliserade hyresadministrationen med Vitec Hyra och Addoro

Att gå från två-tre dagars jobb vid varje hyresavisering ner till bara max en timme var en av de stora vinsterna med att gå över till Vitec Hyra integrerat med Addoro. Dessutom sänktes volymen pappersavier med 80% när Bostaden Umeå började skicka hyresavier till Kivra.Lyssna på ett interaktivt seminarium med deltagare från Bostaden Umeå, Addoro och Vitec som berättar mer om hur samarbetet och implementationen gick till.Bostaden Umeå är ett bostadsföretag inom den kommunala allmännyttan som äger och förvaltar ca 15 000 lägenheter, studentbostäder och kommersiella lokalerAddoro är en molnbaserad tjänst för kommunikation och aviseringar i alla tillgängliga kanaler, t ex digitala brevlådor, e-post, e-faktura och fysiska brev.

Föreläsare: Gime Salhi, Addoro samt Laila Sjögren-Byström och Anna Öhman, Bostaden Umeå