Kundcase: Heimstaden

Underhållsplan och underhållsbudget
Här visar Heimstaden hur de arbetar med underhållsplan i Vitec Teknisk Förvaltning i kombination med underhållsbudget i Vitec Verksamhetanalys. Hur periodiseras budgeten? Hur hanteras projekt som löper över budgetår? Hur hanterar vi omprioriteringar av åtgärder innevarande budgetår?

Föreläsare: Thomas Eklund, Head of IT, Digital & Business Development Operation, Heimstaden