Kundcase: Heimstaden

Här visar Heimstaden upplägg och tips med fokus på budget samt nyttjande av obaserad konstnadställegrupp för specialanalys med hjälp av Vitec Verksamhetsanalys.
Heimstaden visar hur de för skapande av kommande budget använder kontraktssimulering för hyresintäkter, import av periodiserad underhållsbudget från Teknisk Förvaltning, import av periodiserad taxebunden kostnadsbudget från Vitec Energi.

Föreläsare: Thomas Eklund, Head of IT, Digital & Business Development Operation, Heimstaden