Kundcase: Hyra

Bostadssociala frågor i dagens samhälle

Det nya ekonomiska läget, kännetecknat av höjda räntekostnader, inflation, ökande drivmedels-, mat- och energikostnader, samt nyligen även ökande varsel inom arbetsmarknaden, är bidragande orsaker till det ökande intresset för ett effektivt arbetssätt.

I detta pass kommer vi att få insikt i Telge Bostäders mångåriga engagemang och arbete med sociala frågor och hur deras strategier och tillvägagångssätt har utvecklats över åren. I slutet av presentationen kommer vi även få se hur Vitec Hyra kan vara en del denna process.

Föreläsare: Cecilia Kumlin, Telge Bostäder AB