Kundcase: Svenska Hus

Energi är så mycket mer än bara energi

På denna föreläsning berättar Svenska Hus hur de har byggt upp sin struktur med hjälp av Vitec Energiuppföljning, både gällande energi, kostnad och hållbarhet. I föreläsningen beskrivs hur energiuppföljning används i det dagliga arbetet och hur uppföljningen kan ske i praktiken. Svenska Hus beskriver också hur energiuppföljningen används för prognos, delbokslut, bokslut och budget. Analyserna används för att identifiera fastigheter med högst lönsamhet att genomföra energiprojekt på, att följa upp resultaten från genomförda energiprojekt och att följa hur byggnadernas energiklasser förändras.

Svenska Hus berättar också hur de arbetar med mediadebitering och avräkning samt hur de anpassar Vitec Energiuppföljning efter egna behov: tjänstekörningar, visningar av tomma lokaler m.m.

Föreläsare: Tsvetan Rachev, Energi- och Teknisk Ansvarig, Svenska Hus Service AB