Fastighetsägarens roll i det trygghetfrämjande och brottsförebyggande arbetet

Brottslighet och otrygghet blir ett alltmer aktuellt ämne då många aktörer ser att flertalet bostadsområden och stadsdelar idag präglas av en negativ utveckling.

Detta pass fokuserar på fastighetsägarens roll i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Du kommer att få höra om både de teoretiska grunderna, få praktiska verktyg och inspirerande exempel på fastighetsägares arbete inom detta område.

Föreläsare: Emelie Eriksson, Konsult social hållbarhet, Urban Utveckling