ELL-EFF Fastigheter väljer Vitec Energiuppföljning

För att effektivisera sin driftsuppföljning har ELL-EFF Fastigheter valt Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Ljusa lägenhetshus med stora balkonger och gräsmatta runt om

ELL-EFF Fastigheter AB startade år 2000 som helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping. Fastighetsbolaget är en aktiv del i koncernens kapitalförvaltning. De äger och förvaltar fastigheter i centrala Jönköping och Värnamo. Deras fastigheter består av ca 16 000 m2 kommersiella lokaler och ca 10 000 m2 bostäder.
Nu har de implementerat Vitec Energiuppföljning för att effektivisera sin driftsuppföljning och valt Vitec Molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar ELL-EFF Fastigheter med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar:

ELL-EFF Fastigheter >>
Fler kundnyheter >>