Garnito lägger till olovlig andrahandsuthyrning

Garnito utökar Vitec Hyra med tilläggsfunktionen olovlig andrahandsuthyrning, för möjligheten att upptäcka otillåten uthyrning i andra hand.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Garnito AB är ett privat fastighetsbolag med inriktning att äga och förvalta bostadsfastigheter belägna i Helsingborg och Båstad. Verksamheten startade 1994 och består idag av drygt 900 lägenheter och 30 kommersiella lokaler, med fastigheter belägna i centrala och norra Helsingborg samt i Båstad vid järnvägsstationen. Beståndet utgörs av bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage. 

Olovlig andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning, en tilläggsfunktion inom Vitec Hyra, ger möjlighet för hyresvärdar att kontrollera att bostadsadress stämmer mot folkbokföringsadress. Upptäcks avvikelser mellan dessa adresser meddelas det och presenteras. Funktionen kan schemaläggas eller startas manuellt.

För godkända andrahandsuthyrningar finns möjlighet att undanta personer och kontrakt. En annan möjlighet med olovlig andrahandsuthyrning är att hitta avflyttade hyresgästers nya adresser och kunna skicka direktfakturor. 

Funktionen är framtagen i samarbete med Creditsafe och för att kunna använda olovlig andrahandsuthyrning måste avtal skrivas med både Vitec och Creditsafe. Läs mer här >>

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar:

Garnito>>
Fler kundnyheter >>