Ikano Bostad adderar Arena

Ikano Bostad väljer att köpa in Vitec Arena, mina sidor för hyresgäster och sökande. Sedan tidigare har de Vitec Teknisk Förvaltning, Marknad, Kunskap, Hyra, Energiuppföljning och Identity.

Stort lägenhetshus i svart och vitt med gräsmatta runt om

Ikano Bostad ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp grundad av Ingvar Kamprad. De har 11 420 byggrätter, ett fastighetsvärde på 21,9 miljarder kronor och 402 medarbetare. 

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Ikano Bostad
Fler kundnyheter