Källfelt Byggnads AB väljer Vitec ServicePaket

Källfelt har valt Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Källfelt Byggnads AB förvaltar ca 1300 lägenheter och ca 90.000 kvm lokalyta i Göteborg och Stockholm. Den ekonomiska förvaltningen inklusive serviceanmälan sköter de i egen regi. För den byggtekniska förvaltningen har de till största delen också egna medarbetare, men här tar de även in externa partners och entreprenörer. Källfelt har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning, kundservice, ekonomisk uppföljning, underhåll och förvaltning. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Grund.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec.
Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.
I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår i Vitec ServicePaket. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Fredrik Strandh, Vitec
073-660 34 30

Länkar

Källfelt Byggnads AB >>
Fler kundnyheter >>