Lulebo väljer Vitec Arena och Servicepaket Stor med molntjänst

Lulebo köper in Vitec Arena som webbplats och app för hyresgäst och sökande, Servicepaket Stor och för över samtliga Vitecprodukter till molnet. Dessa inkluderar Vitec Teknisk Förvaltning, Online, Marknad, Hyra och Energiuppföljning.

Moderna lägenhetshus i sten och trä, i vitt och brunt

Lulebo är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och ingår Luleå Kommunföretag AB. I beståndet ingår cirka 7 400 hyreslägenheter, varav drygt 1 000 är studentbostäder och drygt 325 finns i 5 trygghetsboenden. Utöver lägenheter förvaltas 125 kommersiella lokaler. Bolaget har cirka 65 medarbetare och omsätter 500 miljoner kronor.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.

Läs mer om Vitec ServicePaket här

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar:

Lulebo
Fler kundnyheter