Månsbro Fastigheter väljer Vitec

Månsbro Fastigheter har valt Vitec Hyra som molntjänst för att effektivera sin hyresadministration.

Ljusa lägenhetshus med stora balkonger och gräsmatta runt om

Månsbro har som devis att förvärva, förvalta och förädla samt bygga fastigheter. Företaget ägs i sin helhet av bröderna Per-Axel och Lars-Åke Månsson. Månsbro Fastigheter AB är ägarbolaget i deras företagsgrupp som har som mål att öka omsättningen med minst 10 Mkr årligen till 2023. De vill öka hyresomsättningen genom rätt förvärv och egen byggnation. Månsbro äger idag främst lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Huddinge och Södertälje kommuner. inCup (tidigare Jede) och Sharp Center Södertörn (Månsbro Kontorscenter) ingår i koncernen. 
Nu har Månsbro implementerat Vitec Hyra och valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar

Månsbro Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>