Mannersons Fastigheter adderar Vitec Arena och Marknad

Linköpingsbaserade Mannersons Fastigheter lägger till Vitec Marknad och Arena, systemstöd för uthyrning av publicerade lägenheter respektive mina sidor för sökande och hyresgäster.

Flera lägenhetshus i orange, brunt och vitt med smidesjärnbalkonger

Mannersons Fastigheter erbjuder och utvecklar bostäder och lokaler. Verksamheten präglas av en vilja att bidra till stadsutveckling och stadens framtida konkurrenskraft och attraktivitet. Fastighetsbeståndet uppgår till 51 fastigheter som underhålls och utvecklas långsiktigt och ansvarsfullt. 

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar

Mannersons Fastigheter
Fler kundnyheter