Nivika Fastigheter AB väljer Vitec som leverantör

Nivika Fastigheter AB väljer Vitec Fastighet som leverantör av systemstöd för Arena, Energiuppföljning, Hyra och Teknisk Förvaltning.

Nivika Fastigheter AB är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsikt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt.

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är vårt system för alla typer av hyresadministration. Här arbetar du enkelt med både bostäder och kommersiella lokaler inhyrt och uthyrt, med eller utan moms. Givetvis hanteras även andra upplåtelseformer som bostadsrätter, tomträtter och arrende.

Vitec Teknisk Förvaltning

Med Vitec Teknisk Förvaltning skapar du en plan som möter fastigheternas behov av drift och underhåll. Här får i möjlighet till funktioner som ärendehantering, besiktning, rondering, kontroller och underhåll via dator, surfplatta eller telefon. Ett heltäckande system för dig som vill ha all funktionalitet i ett användarvänligt och lättanvänt system.

För mer information kontakta

Jesper Törnkrantz, Vitec Fastighet
073-925 30 12

Länkar

Nivika Fastigheter
Fler kundnyheter