Örnsköldsviks kommun väljer Hyra

Örnsköldsviks kommun väljer Vitec som leverantör av Hyra.

Mörkblått lägenhetshus med balkonger bredvid orange lägenhetshus.

Örnsköldsviks kommun är en kommun i Västernorrlands län och är länets näst folkrikaste kommun med 55 433 invånare. Centralorten Örnsköldsvik är kommunens största tätort.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är vårt system för alla typer av hyresadministration. Här arbetar du enkelt med både bostäder och kommersiella lokaler inhyrt och uthyrt, med eller utan moms. Givetvis hanteras även andra upplåtelseformer som bostadsrätter, tomträtter och arrende.

För mer information kontakta:

Fredrik Forsberg, Vitec Fastighet
073-419 82 11

Länkar

Örnsköldsviks kommun
Fler kundnyheter