28 april 2023

Rikshem övergår till molntjänst

Rikshem väljer att gå över med valda produkter till molntjänsten.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag och förser Sverige med bostäder så som hyresrätter, studentlägenheter och seniorboenden på ett flertal tillväxtorter i Sverige. Rikshem har också samhällsfastigheter i deras bestånd och är en stor aktör när det gäller vård- och omsorgsbostäder i tillväxtorter.

Vitec Molntjänst

Alla av våra produkter erbjuder vi som molntjänst (cloud). Vi står för kapacitet och infrastruktur och du kommer snabbt igång, från valfri dator utan en komplicerad installation. Fördelarna är en snabbare, stabilare och säkrare tjänst och från den 31 december 2023 erbjuder Vitec enbart molntjänst. 

Läs mer om vår Molntjänst här

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Rikshem
Fler kundnyheter