Vitec övergår till enbart molntjänst

Från och med den 31 december 2023 kommer kunder i egen drift med abonnemang inte kunna använda vår programvara. Läs om molntjänst och varför det blir vårt erbjudande framöver.

Sedan 2015 har vi levererat våra produkter som molntjänst. Kurvan för molntjänster har stadigt pekat uppåt till att idag vara den lösning nya Vitec-kunder önskar och äldre installationer uppgraderas till löpande.

Med bakgrunden att molntjänst är det som efterfrågas idag, kombinerat med att vi av erfarenhet vet att vår molntjänst är väl fungerande, säker och stabil, så har vi tagit ett strategiskt beslut att enbart erbjuda molntjänst efter version x.90 som är planerad att släppas i mars 2023.

Detta innebär att vi inte kommer att stödja lokala installationer hos våra kunder, eller installationer hos en av kunden anlitad driftspartner, från och med version x.91.

Deadline

Efter 15 mars 2023 kommer du som kund inte få någon mer funktionalitet och från och med den 31 december 2023 kommer produktens support att upphöra. Vi har i dagsläget hög efterfrågan på molnövergångar och för att säkerställa tid för övergång rekommenderar vi starkt att ta beslutet om molntjänst inom kort.

Är ni ett byggbolag som använder ni 3L Pro? Då gäller följande:

• Fortsätta använda er lokala installation till och med 31 december 2024.
Flytta till Vitecs molntjänst senast 31 december 2024, där ni kan fortsätta använda 3L Pro till och med 31 december 2026. 

Läs mer om 3L Pro och molntjänst på vår sida här.

Kontakta din affärskontakt på Vitec för mer information och diskussion kring en övergång till molnet, alternativt fyll i formuläret längre ner. Har du funderingar kring säkerheten i Vitec molntjänst har vi även ett inspelat webbinarium med Vitecs IT & Säkerhetschef Micael Stark där han förklarar säkerheten närmare.
Du kan se webbinariet här.

Här följer en kort FAQ som kan uppdateras om vi får många frekventa frågor.

Frågor och svar

Det finns flera anledningar. Bland annat ser vi att vi kan öka kundens upplevda kvalitet i produkten och leverera en bättre service genom att förenkla uppkopplingsförfarandet vid behov av hjälp. Vi ser också att vi kan effektivisera utvecklingen av våra produkter då vi inte behöver ta hänsyn till att produkten ska kunna installeras lokalt. Tiden att ytterligare förbättra produkterna kommer att öka.

Den sista versionen som kan installeras lokalt släpps i mars 2023. Har man ett abonnemang kan man fortsätta att använda produkten till och med 31 december 2023.

Då måste ni komplettera med Vitecs molntjänst alternativt om ni har köpt licensen (nyttjanderätten) fortsätta använda produkterna, dock utan uppgraderingar, rättningar eller support. Har man ett abonnemang kan man fortsätta använda produkten till och med den 31 december 2023. 

Nej, det stämmer inte alls. 3L Pro fungerar mycket bra att köra i vår molntjänst. Det finns idag inte något beslut att produkten 3L Pro skall läggas ned. 

 

3L Pro fungerar precis som alla andra våra produkter utmärkt i vår molntjänst.

Vårt API, Vitec Ekonomi Services, mot 3L Pro och Vitec Ekonomi fungerar på exakt samma sätt i Vitecs molntjänst. Ni behöver alltså bara be era tredjepartsleverantörer att styra om sina lösningar mot en annan URL. Av rena säkerhetsskäl kommer de lösningar ni har idag som läser (eller skriver) direkt mot databasen inte att fungera, utan där kommer dessa integrationer behöva skrivas om så att de fungerar mot Vitec Ekonomi Services.

Vitec har en integration till vår partner Rillion (Palette) anpassad för våra molnkunder. För de kunder som har annan EFH-leverantör stöder vårt API Vitec Ekonomi Services på samma sätt som det fungerat hos er fram till idag.

Vitec Molntjänst prissätts per kund men generellt sett är priset något högre jämfört med en lokal installation. Det beror på att det ingår mer i molntjänsten, bland annat alla uppgraderingar, servicereleaser, övervakning, hårdvara, backuper och säkerhet med mera. Har man en lokal installation betalar kunden separat för detta till Vitec och andra leverantörer.

Ja. Vi bedriver ett aktivt säkerhetsarbete året om. Vi äger två certifierade datacenter i Sverige där molntjänsterna är placerade. Alla tjänster är skyddade av brandväggar och aktiva intrångsskydd som i realtid analyserar all nätverkstrafik till och från molntjänsterna. Vi genomför varje år säkerhetstester av externa säkerhetsföretag som hjälper oss att hålla säkerheten på topp. All data säkerhetskopieras regelbundet för att skydda er mot oavsiktliga förändringar.

  • Ni kommer alltid att använda den senaste versionen av programvaran.
  • All uppgradering sker per automatik och efter kontorstid, så det blir inga störningar för er verksamhet.
  • Ni kommer att få snabbare service när ni behöver hjälp då vi inte behöver skapa ett konto för att komma åt er miljö.
  • Ni kommer att få möjlighet att använda lösningar såsom Vitec Identity, Vitec Arena samt Hello Ebbot

Många kunder upplever att kvaliteten är högre i Vitec Molntjänst jämfört med en lokal installation. Kunder som har Vitec Molntjänst arbetar alltid i den senaste versionen av programvaran, som hålls uppdaterad av servicereleaser. Det är sällan man hinner upptäcka eventuella fel i produkten.

Under 2021 var tillgängligheten 99,7 procent. Vi mäter tillgängligheten klockan 06:00 – 00:00 alla dagar. Underhållsarbete, som till exempel större säkerhetskopieringar eller uppdatering av servrar och infrastruktur sker nattetid. Vid tecknande av molntjänstavtal kommer vi att garantera er en viss tillgänglighet.

Vi har flera API:er, som till exempel det standardiserade fastAPI och ett API för ekonomiska data anpassade för era behov. Det finns också möjligheter till kundanpassade exporter från vår molntjänst. Ni som byggt integrationer som läser data direkt från Vitecs databas behöver ersätta dessa så att motsvarande information hämtas via ett API istället.

Det är ni som kund som äger informationen som ni lägger in i molntjänsten. Om ni i framtiden väljer att säga upp avtalet med Vitec har ni rätt att få ut all information.

Då måste ni göra undantag från er policy alternativt tyvärr byta till en leverantör som kan leverera lokala installationer av sin programvara.