Skurupshem AB adderar Arena

Skurupshem AB adderar Arena, sedan tidigare har de även Energiuppföljning, Hyra, Marknad och Teknisk Förvaltning.

Skurupshem AB är ett helägt dotterbolag till Skurups kommunhus AB.  Idag äger och förvaltar de över 800 lägenheter samt förskolor och gruppboende i Skurup, Skivarp, Rydsgård och Abbekås. Skurupshem har även ett förvaltningsuppdrag åt Skurups kommun och Skurup kommunala AB.

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

För mer information kontakta

Fredrik Forsberg, Vitec Fastighet
073-419 82 11

Länkar

Skurupshem
Fler kundnyheter