Skyddsrum - vems ansvar?

I dessa oroliga tider kan det vara på sin plats att påminna om det ansvar som du som fastighetsägare har för att underhålla skyddsrum som du har i ditt bestånd.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar, oavsett om det är en bostadsrättsförening, privat fastighetsbolag eller ett kommunalt bolag som äger fastigheterna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att skyddsrummen bevaras genom tillsynskontroller. Du som fastighetsägare ska se till att kontroller kan genomföras, vara med vid kontroller och ansvarar för att åtgärda eventuella brister som framkommer vid kontrollerna.

Tänk på att du inte får göra förändringar som påverkar skyddsrummets skyddsförmåga eller som gör att det avviker från ursprungliga tekniska nivån. Det är också ditt ansvar att se till att skyddsrummet kan iordningställas till just ett skyddsrum inom 48 timmar om det till exempel normalt används som cykel och barnvagnsförråd vilket ju inte är ovanligt.

På MSBs hemsida finns all information du behöver.