Trosa fibernät underlättar sin administration

Trosa Fibernät uppstod 2009 som ett dotterbolag till Trosabygdens bostäder AB. Genom denna sammanslagning har Trosa Fibernät gått ifrån att administrera kunder i Excel-ark, på post-it-lappar, i sms och kom-ihåg i huvudet till att nu ha ett fullvärdigt system från Vitec som sköter allt.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

När Trosa Fibernät uppstod som ett dotterbolag till Trosabygdens bostäder, även kallat Trobo, så ville dåvarande VD att deras hyresgäster skulle få tillgång till fibernätet i Trosa. Hittills var detta endast avsett för kommunens fastigheter, men Trosa Fibernät fick i uppdrag av kommunen att 90% av dess invånare skulle ha tillgång till fiber senast 2018 - det vill säga 2 år tidigare än det nationella målet (2020).

 Eftersom att Trosabygdens bostäder då använde Vitecs system Vertex, så gjordes en anpassning av systemet för att kunna fakturera anslutning av fiber och serviceavgifter. Kunderna lades upp som hyresobjekt i systemet. I det här skedet sköttes all anslutning och kontroll av kunder i Excel-ark, på post-it-lappar, mejl, sms och kom-ihåg i huvudet.

 I augusti 2015 började Anders Hangren på Trosa Fibernät som projektledare och koordinator av och för utbyggnad av fibernätet i kommunen. När han såg upphandlingen som innebar att Trosabygdens Bostäder skulle konvertera från Vertex till de nyare systemen Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning, så såg Anders möjligheten att även anpassa Teknisk Förvaltning till deras behov.

 Under hösten och vintern 2016/2017 sattes en projektgrupp ihop för att genomföra dessa anpassningar av Teknisk Förvaltning. Projektet gick nyligen i mål, och det här innebär nu att de får en smidigare lösning, där kunden kan faktureras direkt eftersom att Teknisk Förvaltning delar databas med Vitec Hyra. Ingenting missas, och supportärenden, felanmälningar och liknande kan läggas upp i Teknisk Förvaltning.

 När Anders Hangren får frågan vilka positiva effekter som detta innebär, har han mycket att dela med sig av.
”En synergieffekt är att vi kan dela resurser mellan Trosa Fibernät och Trosabygdens bostäder. Om det är fel på fibern i Trobos fastigheter, så lägger de bara ett ärende till oss! Vi har även lagt upp våra entreprenörer, grävare och tekniker i Teknisk Förvaltning, så att de själva kan ta, skapa eller stänga ärenden. Detta har underlättat vår administration oerhört!” kommenterar Anders.

 Idag använder de systemet fullt ut – både via webben och appen i mobilen. De har även systemen som molntjänstlösning, vilket innebär att det inte behövs någon lokal server eller egen drift. Anders ställer sig mycket positiv till beslutet att välja molntjänst, och påpekar att man slipper både egen drift och backuper. Så länge tillgång till internet finns så når man alltid systemet vart man än befinner sig och dessutom jobbar man alltid i den senaste versionen.

 Från att ha använt Excel-ark och post-it-lappar så har Trosa Fibernät nu ett fullvärdigt system som sköter deras administration. Målet som kommunen gav dem, att 90% av Trosas invånare skulle ha tillgång till fiber senast 2018, är ett mål de kommer att nå redan nu i höst.
”Systemet är väldigt omtyckt av våra entreprenörer och tekniker! Jag är mycket nöjd med resultatet av vår gemensamma anpassning!” avslutar Anders.


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec