Vallonbygden väljer Vitec ServicePaket

Vallonbygden har valt Vitec ServicePaket Stor för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Med strax över 1 950 lägenheter är Vallonbygden den största hyresvärden i Finspång. De ägs av Finspångs kommun som också utser företagets styrelse. Vallonbygden är ett aktiebolag, men också ett allmännyttigt företag, vilket innebär att deras verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men utan enskilt vinstintresse. Vinstmedel ska stanna i företaget och inte vara större än vad som är försvarbart för att säkerställa en långsiktig fastighetsförvaltning. Vallonbygden har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, uthyrning, kundservice, energiuppföljning, underhåll och förvaltning. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Stor.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. 
Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service. 
I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår i Vitec ServicePaket. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec
070-607 05 04

Länkar

Vallonbygden AB >>
Fler kundnyheter >>