Marknad och Webbplats - Etappförmedling

WEBBINARIUM

I detta webbinarium pratar vi om vad etappförmedling är, hur vi lägger upp ett projek, etappmall samt etapp. Hur vi marknadsför detta och hur vi avslutar en etapp.

Passet leds av Mattias Ekman och Helen Näätsaari.