Har din organisation koll på de nya kraven för hållbarhetsredovisning?

Den 5 januari 2023 trädde det nya EU-direktivet om hållbarhetsredovisning för företag i kraft. CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive innebär att både stora och små börsnoterade företag får krav på sig att upprätta en årlig hållbarhetsredovisning. Samtidigt skärps de formella kraven på vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla. Hur berörs ditt arbetssätt av detta?

Nya krav på hållbarhetsredovisning

De nya kraven innebär att många företag behöver förbereda sig på att hållbarhetsarbetet ska uppfylla vissa grundkrav. I det dagliga arbetet måste hållbarheten vara integrerad i verksamhetsstyrningen. Hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorer) i den egna verksamheten ska vara identifierade och hanteringen av dem ska integreras i relevanta processer. Den årliga hållbarhetsrapporten ska också utgöra en del av förvaltningsberättelsen, det vill säga den ska vara en del av årsredovisningen. Det blir också obligatoriskt att hållbarhetsrapporteringen ska granskas av en tredje part, antingen av en oberoende revisor eller granskare. 

Tidplanen för CSRD är tajt. Redan den 1 januari 2026 omfattas även små och medelstora företag av de nya kraven och EU-kommissionen arbetar just nu med att ta fram standarder för hur den information som ska lämnas om miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor ska se ut. 

Du som använder Vitec Energiuppföljning har redan idag tillgång till en miljömodul, där den dokumenterade energianvändningen kan kopplas till olika hållbarhetsfaktorer. Det innebär inte bara att det går att göra ett ”hållbarhetsbokslut” för den köpta energin. Det går också att göra prognoser som baseras på förväntad framtida energianvändning och som sätts i relation till energimålen. Uppföljningen kan givetvis göras på valfri nivå, för en enskild byggnad, ett förvaltningsområde, ett affärssegment eller det totala fastighetsbeståndet. 

Bland vårens nyheter finns också en dynamisk export med möjligheten att låsa data. Det ger dig både möjligheten att exportera data till ett externt verktyg, och att göra ett ”energibokslut” med underlag till revisorerna. 

Vill du veta mer om hur CSRD påverkar din organisation? På Finansinspektionens webbplats finns en beskrivning av de nya kraven. Och vill du veta mer om hur du kan använda Vitec Energiuppföljning för att följa upp hållbarheten i din organisation, håller vi gärna en demo!