Man antecknar och pekar mot datorskärm med en graf, som en kvinna håller handen vid

ServicePaket

Med Vitec ServicePaket erbjuder vi mer service och samarbete till dig och din verksamhet.

Vitec ServicePaket

Med Vitec ServicePaket får din organisation mer service, stöd och utökat samarbete som ger möjlighet att vidareutveckla verksamheten.

Vitec ServicePaket är ett komplement till det produktstödet som alltid ingår tillsammans med Vitecs produkter via Vitec ServiceCenter. Utifrån behov har din organisation möjlighet att välja mellan tre olika storlekar av ServicePaket: Grund, Stor och Stor Plus.

ServicePaket Grund

Customer Success Manager

I samtliga ServicePaket får du och dina kollegor en huvudsaklig kontaktperson hos Vitec, Customer Success Manager (CSM), som ger er en utökad service och som håller ihop helheten övergripande. Tillsammans kommer ni att ha regelbundna avstämningsmöten för samordning och planering av det arbete som behövs för att nå dit ni önskar. Exempel kan vara planering av konsultåtgärder, utbildningar, eller upprättande av årskalender.

Vitec Kunskap

Genom vår populära och webbaserade utbildningsportal Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter. Vitec Kunskap ingår i samtliga paket: Grund, Stor och Stor Plus.

ServicePaket - Stor

Förutom tjänsterna i ServicPaket Grund tillkommer nedan i ServicePaket Stor:

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är produktnära stöd, som ingår i Stor och Stor Plus, kopplat till din verksamhet och befintlig uppsättning av Vitecs programvaror. Exempel kan vara stöd vid avstämningar, utredning av differenser, frågor och dialog rörande befintlig uppsättning av Vitecs programvaror i kombination med ditt företags arbetssätt.

Garanterad hantering inom viss tid

I Stor och Stor Plus ges Service Level Agreement (SLA) på support-och produktstödsärenden du och dina kollegor lämnar, det vill säga en garanti på att era ärenden hanteras inom en viss tid.

Strategiskt möte

Utifrån agendan träffas regelbundet delar av Vitecs ledningsgrupp tillsammans med dig som kund. Strategiska möten ingår i Stor och Stor Plus.

Workshops avseende affärsprocesser

I Stor och Stor Plus ingår möjligheten att tillsammans med våra Product Success Manager (PSM) diskutera en specifik process eller hur Vitecs produkter på ett övergripande sätt hänger ihop och används på bästa sätt för din verksamhet.

Påverka produktförslag

Under året bjuds kunder med paket Stor och Stor Plus in till olika forum för att ta del av information kring kommande funktioner i våra produkter.

ServicePaket - Stor Plus

Förutom tjänsterna i ServicPaket Grund och Stor tillkommer nedan i ServicePaket Stor Plus:

Testmiljö i molnet

I Stor Plus ingår en testmiljö för ditt företags produkter med automatiska versionsuppgraderingar. Testmiljön kan till exempel användas för tester i utbildningssyfte eller innan förändringar av rutiner.

Integrations- och API-stöd

Vi hjälper till att ta fram ett lösningsförslag utifrån era behov avseende integrationer eller befintliga API:er. Lösningsförslaget omfattar arkitektur och teknikval på övergripande nivå.

Utökad garanterad hantering

I Stor Plus ges den högsta nivån av garanterad hantering inom viss tid (SLA).

Customer Success Managers

Våra Customer Success Manager (CSM) ger er en utökad service och håller ihop helheten och blir er övergripande kontaktperson in till Vitec.

Alexander Cardley

Customer Sucess Manager

08-522 30 927

Anna-Karin Åkesson

Customer Success Manager

031-31 076 75

Carina Högström

Customer Success Manager

048- 044 74 42

Cecilia Nyström

Customer Success Manager

076-052 19 00

Gudrun Nordström

Head of Customer Succes

013-24 95 86

Ida Agebro

Customer Success Manager

079-1426406

Mette Stjärnklint

Customer Success Manager

08-522 309 24

Åsa Dovrell

Customer Success Manager

08- 705 38 08

Product Success Managers

Product Success Manager (PSM) fokuserar på att stötta dig till att optimera användningen av våra produkter och få Vitec att agera på synpunkter och förslag från dig som kund.

Yvonne Staberg

Product Success Manager

031- 360 61 04

Hélène Larsson-Schöön

Product Success Manager

031- 733 18 68

Mikael Georgsson

Product Success Manager

048 - 043 45 74