Verksamhetsanalys

Hämtar data från övriga processer för underlag till budget, prognos och uppföljning. Flexibla rapporter och nyckeltal.

Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys är ert gemensamma stöd när det gäller budget och prognos. I systemet kan alla på bolaget arbeta, då det är byggt för både ekonomen och icke-ekonomen.

Analysfunktioner

Vitec Verksamhetsanalys ger dig möjlighet att vrida och vända på era ekonomiska analyser med till exempel:  

  • Hyresintäkter per kvadratmeter
  • Driftskostnader per kvadratmeter
  • Trender och avvikelser
  • Kontraktsimulering
  • Jämförelser mellan områden och tidigare år
  • Rapporter på samtliga kostnadsställen
  • Kvalitetssäkrad redovisning
  • Återkoppling till redovisningen och inskannad fakturabild

Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser, och presenterar sammanställningar på ett överskådligt sätt. Du kan även hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.

Funktionen kontraktssimulering hanterar alla typer av hyresuppräkningar och resultatet kan enkelt exporteras till budgetregister. Du har även möjlighet att simulera vad som händer med de kontrakt som går ut under budgetåret. Med projektuppföljning hanterar du uppföljning av projekt i fastighetsbolag från början till slut.