Nytt initiativ för att utforska AI

När Chat-GPT släpptes i slutet av förra året så har intresset kring AI ökat markant, även hos våra kunder. Med anledning av detta så vill vi berätta vad vi gör inom detta område.

AI har funnits på vår radar en tid. Nu är det framför allt det språkliga som tagit stora kliv framåt i och med GPT, dvs att både kunna tolka text och uttrycka sig. Detta gör att vi ser större möjligheter än tidigare att lösa tidskrävande uppgifter. 

Vi har startat ett internt nätverk som håller på att utforska möjligheter att stärka våra befintliga produkter med AI, samt öka kunskapen om AI i vår organisation. Vår vision är att hjälpa våra kunder mot en mer hållbar framtid genom digitalisering och automatisering av deras verksamhetskritiska processer. Vi är övertygande om att AI kan hjälpa till med detta.

Just nu håller vi på med en kartläggning där vi bland annat kommer att intervjua kunder hur de ser på användningen av AI. Kartläggningen kommer att skapa en förståelse vilka möjligheter som finns och vad vi skulle vilja jobba vidare med. Vår intention är att se hur våra produkter bättre kan hjälpa våra kunder samtidigt som vi behåller säkerheten och användarvänligheten. Vårt mål är att testa minst tre koncept inom AI som kommer att vara till hjälp för våra kunder. Detta inkluderar förbättringar av de metoder och verktyg vi utvecklar produkterna i och supportar våra kunder med. 

Vi kommer att hålla våra kunder uppdaterade via våra månatliga nyhetsbrev, men även på VitecDagarna 22-23 november. Är du intresserad av AI och vill bidra, tveka inte att kontakta oss!