AI på agendan - Färdplan och utmaningar

Allt fler företag och organisationer har AI på sin agenda. Välkommen att få ta del möjligheter och utmaningar med användningen av AI i den dagliga verksamheten. Vi hämtar inspiration från AI-verktyg och hur andra använder AI för att lösa problem som tidigare var omöjliga att lösa.

Föresläsare: Kristofer Olsson och Mikael Georgsson, Vitec